Política de privacitat

Escola Infantil La Lluna, S. Coop. V. (d’ara endavant, Escola Infantil La Lluna) està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat (d’ara endavant, la Política) Escola Infantil La Lluna informa als USUARIS dels llocs web que és titular, així com del servei d’email, del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en lloc web, amb la finalitat de que decidisquen, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

La Lluna es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l’objecte d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingues perfecte coneixement del seu contingut.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Les dades de caràcter personal recaptats en els formularis i qüestionaris electrònics o, si escau, impresos desarregables són tractats, en qualitat de Responsable, per
Escola Infantil La Lluna, S. Coop. V.

USOS I FINALITATS
La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels formularis i qüestionaris electrònics o, si escau, impresos desarregables llocs a la disposició dels Usuaris, respon, segons el cas concret, per a gestionar i atendre a sol·licituds d’informació, dubtes o suggeriments, o bé a les preinscripcions, subscripcions, inscripcions o matriculacions als cursos, seminaris, conferències, concursos, publicacions o a qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferits, patrocinats i/o esponsoritzats per Escola Infantil La Lluna, S. Coop. V. Així mateix, les dades seran utilitzades, si escau, per a enviar informació, per qualsevol mitjà, sobre els anteriors, més en relació a altres serveis o productes de Escola Infantil La Lluna, S. Coop. V.

BASE JURÍDICA DE LICITUD O LEGITIMACIÓ
La base jurídica de licitud o legitimació del tractament de les dades personals, en funció del supòsit que es tracte, podrà residir en el consentiment de l’interessat manifestat mitjançant l’emplenament i enviament de les dades (Ex. Sol·licituds d’informació) o, si escau, en l’execució de contracte de prestació de servei de Escola Infantil La Lluna del que Un. siga part (Ex. Inscripció o matriculació).

TERMINI DE CONSERVACIÓ
Les dades es conservaran també, en funció del supòsit pel qual s’arrepleguen; podent ser pel temps necessari per a l’atenció de la consulta o, si escau, el termini fixat per disposició legal, sense perjudici de la conservació ulterior amb finalitats d’arxiu històric, científic o estadístic.

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE LES DADES
Les dades personals recaptades a través dels formularis i qüestionaris electrònics o, si escau, impresos desarregables no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitat/és expressada/s, en els supòsits previstos segons Llei, així com en els casos específics, dels quals s’informe expressament a l’Usuari.

ACTUALITZACIÓ DE LES DADES
Amb la finalitat de que les dades que figuren als nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguen a la realitat, es tractara de mantenir actualitzats. De manera que, a aquests efectes, l’Usuari haurà de realitzar els canvis, directament, quan així estiga habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, a l’àrea o departament corresponent de Escola Infantil La Lluna.

SEGURETAT DE LES DADES
Escola Infantil La Lluna ha adoptat en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, en la mesura del possible, la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

DRETS DELS USUARIS
En tot cas podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i, si escau, oposició al seu tractament:
a) bé mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia de la teua D.N.I., remesa a la següent adreça postal: Escola Infantil La Lluna, S. Coop. V. – LOPD. Av. Camps Elisis, 4 12006 CASTELLÓ.
b) ben enviant un e-mail a la següent adreça de correu electrònic: info@lalluna.net.

Comparteix