Espais segurs

En aquests moments d’incertesa és necessari confiar amb les persones i l’espai on deixem a les nostres criatures.

Nosaltres seguim les pautes que ens marca Conselleria de Sanitat per fer dels nostres espais un lloc segur, però sense perdre el valor de l’experimentació i la llibertat de l’infant:

Grups organitzats com a grups de convivència estable.

Pati dividit en zones on només podrà estar un sol grup de convivència estable.

Higiene de mans amb aigua i sabó com a mínim cinc vegades al dia.

Aules ventilades durant tot el dia.

A l’entrada a l’Escola els acompanyants s’hauran de netejar les mans amb hidrogel i les sabates a l’estora amb líquid desinfectant.

Per a tot l’equip docent i la resta de personal de l’Escola la mascareta serà obligatòria.

Banys dotats amb sabó, paper d’un sol ús i papereres amb pedal.

Cartelleria recordatòria de les mesures de seguretat a l’Escola.

Espai Covid-19 habilitat per aïllar a qualsevol persona de l’escola que mostre símptomes de Covid (els infants sempre estaran acompanyats per la seva tutora o el seu tutor).

Comparteix