Quan l’escola en valencià encara era un repte, a La Lluna ja era tota una realitat. Hui continuem sent l’única escola infantil en línea en valencià

La Lluna és escola en valencià des de la seua creació, sent en aquell moment la única escola bressol que ofertava aquest tipus d’ensenyament. A hores d’ara continua sent l’única. Podem considerar, doncs, que el projecte de la Lluna va ser innovador i ha sabut mantindres al llarg d’aquests anys.

Oferim l’ensenyament en valencià, no sols per respectar la llengua materna, sinó perquè pensem que ahí comença l’acceptació de la realitat cultural a la qual pertanyem.

“La llengua que s’aprèn en primer terme- diu David John Saer- és l’instrument amb què es desenvolupa la personalitat. És la llengua de l’emoció, del coneixement i de l’esforç. Forma part del teixit mental. Pot ésser eliminada de la consciència, però no pot ésser eliminada del jo inconscient.”

Per què cal matricular els/les nostres fills i filles en les escoles en valencià?

Perquè, en el nostre context sociolingüístic, cal començar per aprendre la llengua més “dèbil”, és a dir la que té menys possibilitats d’usar-se i d’aprendre’s bé, tant oralment com per escrit.

El valencià, present en el nostre entorn de forma més precària, però apresa a l’escola, és el millor punt de partida per al plurilingüisme dels xiquets i les xiquetes de les nostres escoles.

A més a més cal considerar el compliments dels objectius i continguts dels currículum d’infantil i primària que inclouen entre d’altres les actituds envers la llengua pròpia, la tolerància cap a la diversitat lingüística d’una comunitat com la nostra, la creació de la pròpia identitat en els infants, entre molts d’altres. Aquests objectius i continguts sols es poden aconseguir mitjançant l’ensenyament en valencià.