La nostra Escoleta està subvencionada per Conselleria.

La Lluna està dins la xarxa d’escoles reconegudes per la conselleria d’educació i ciència. Si matricules el teu fill o filla obtindràs un descompte important de la mensualitat. Aquest reconeixement també  avala una educació de qualitat .

Quan te matricules te regalem l'agenda escolar i un CD amb les nostres cançons.

El material didàctic el confeccionem a l'escola i és gratuït.

Conseqüents amb la sostenibilitat i el consum responsable no fem servir uniforme escolar ni bata pròpia.